zondag 30 december 2012

'Consuminderen'

'Groot, groter grootst werkt nu niet meer'
Herman Wijffels (rechts) en Martijn Lampert stellen vast dat mensen zich instellen op soberder leven, en minder eenzijdig gericht zijn op consumeren.
Herman Wijffels, oud-topman van de Rabobank, is het niet eens met de opvatting dat consumenten meer moeten gaan besteden om de economie uit het slop te halen. "Dat is een reflex uit de vorige fase", zegt hij over de roep van economen dat meer consumptie nu nodig is. "Mensen zijn ook wel wijzer. Nieuwe groei zal moeten komen van sociale en ecologische vernieuwing."