vrijdag 16 november 2007

The Mayonaise Jar and 2 Cups of Coffee

When things in your life seem almost too much to handle, when 24 hours in a day are not enough, remember the mayonnaise jar and the 2 cups of coffee

donderdag 5 juli 2007

De Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos
laat zien:
- welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen
- hoe gedrag is te beïnvloeden
De Roos van Leary

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Roos_van_Leary