zaterdag 22 oktober 2005

Canon van de Nederlandse geschiedenis

NRC Handelsblad vroeg twee hoogleraren de Nederlandse geschiedenis samen te vatten in een artikel dat in een kwartier te lezen zou moeten zijn.
Zij schreven het Canon van de Nederlandse geschiedenis

zaterdag 8 oktober 2005

Inspiratie

Angst regeert de wereld en staat dromen in de weg. Angst is de dominante sensatie in het leven, terwijl het niet de bron van het leven is. Het eerste oerverlangen in het leven is liefhebben, het tweede inspiratie.

Inspiratie komt voort uit liefde. Wie inspireert heeft te maken met overvloed, zorg en liefde. In tegenstelling tot inspiratie komt motivatie voort uit angst. Motivatie zorgt voor een houding van tekort en zorg om jezelf.

99% inspiratie

zondag 2 oktober 2005

Iedereen op eigen benen

"Iedereen op eigen benen kan het uitgangspunt zijn voor een nieuwe politieke beweging. Vergeet het links/rechts-denken: het is niet meer van deze tijd! … Iedereen op eigen benen is een afscheid van de 20e eeuw. Laat de 21e eeuw maar beginnen. Met meer vrijheid, en meer verantwoordelijkheid."

André Meiresonne schreef 13 augustus 2005 hierover een pamflet. Iedereen op eigen benen

donderdag 21 juli 2005

On Children

Your children are not your children
They are the sons and daughters of Life's longing for itself
They come through you but not from you
And though they are with you yet they belong not to you
You may give them your love but not your thoughts
For they have their own thoughts
You may house their bodies but not their souls
For their souls dwell in the house of tomorrow
which you cannot visit, not even in your dreams

You may strive to be like them
but seek not to make them like you
For life goes not backward nor tarries with yesterday
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth

The Archer sees the mark upon the path of the infinite
and He bends you with His might that His arrows may go swift and far
Let your bending in the Archer's hand be for gladness
For even as He loves the arrow that flies
so He loves also the bow that is stable

Kahlil Gibran
The Prophet

Rakeling

Een rakeling is een positief woord voor iets dat je terecht hebt ondernomen maar dat niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

De redenen dat rakelingen uiteindelijk geen succes zijn geworden, kunnen divers zijn: de omstandigheden zijn veranderd; een betere optie is gekozen; je hebt een fout gemaakt; het lot heeft het anders beslist; er waren opeens andere prioriteiten, enz.

Er is op dit moment geen Nederlands woord voor dit fenomeen. Je hebt het woord mislukking, maar dat klinkt negatief. Een poging, of een initiatief, is pas begonnen. Een rakeling herken je pas als je terugkijkt. Uit een rakeling kun je altijd wijze lessen trekken.

Je mag trots zijn op je rakelingen want:

  • Je hebt een initiatief genomen

  • Je hebt er misschien anderen mee in beweging gezet

  • Het kan tot iets anders hebben geleid, dat wél succesvol was

  • Er zijn veel rakelingen nodig, voor enkele successen

  • Je hebt er uit geleerd

  • ... (vul je eigen ervaring in)


Bron: rakeling.nl/